Sửa lỗi gcafe fo4 mạng dây bị lỗi

Cập nhật: 7:10 pm 12/12/2022

B1: Kiểm tra xem mac có bị đổi không bằng cách vô “Bộ Gcafe Bản V4”

B2: Mở cái Macspoof.exe lên bằng quyền Admin

B3: Xem mac có bị thay đổi không

  1. Nếu đúng là mac 18C04D85F302 thì thôi
  2. Còn khác là phải chỉnh lại mac này xong bấm OK. Nhớ là phải chọn Ethernet

B4: Chờ có mạng thì chạy Gcafex.exe ngoài màn hình desktop (hoặc trong bộ cài V4)