Sửa lỗi gcafe fo4 mạng wifi

B1: Kiểm tra xem mac có bị đổi không bằng cách vô “Bộ Gcafe Bản V4”

B2: Tiếp đó click chuột phải vào This PC/My Computer chọn Manage

B3: Click tiếp vào Device Manager

B4: Tiếp tục click vào Network Adapter

B5: Tiếp tục click vào Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver

Tiếp tục chọn qua tab Advance, sau đó chọn dòng MAC Address, rồi nhập mac 78E7D18243A2, bấm OK

B6: Chờ có mạng thì chạy Gcafex.exe ngoài màn hình desktop (hoặc trong bộ cài V4)